Očekávané výsledky

MODULE CLOSE TO by měl být zpřístupněn a připraven k implementaci do všech evropských autoškol, které o danou problematiku projeví zájem.
Co nabízíme ?

  • možnost vyhledat informační centra v jednotlivých státech angažovaných v projektu
  • možnost vyhledat a spolupracovat s peer mentory (mladými účastníky dopravních nehod, kteří ovlivňují vrstevníky svými zážitky)
  • odborný výcvik instruktorů autoškol a poskytnutí vzdělávacích materiálů (manuálů)
Zaměřujeme se na:

  • vývoj nových praktických výukových postupů ve vzdělávání řidičů
  • efektivní ovlivňování postojů rizikové skupiny mladých řidičů
  • snížení dopravní nehodovosti řidičů této věkové skupiny
Co přináší projekt nového ?

Výsledky výzkumu ukazují, že pokud jsou začínající řidiči konfrontováni s příběhy mladých viníků závažných dopravních nehod, ovlivňuje to jejich postoje daleko efektivněji, než pouhá psaná varování a poučky o bezpečnosti v dopravě. Autentické převyprávění příběhů, které popisují účastníci dopravních nehod, výrazně ovlivňuje emoce posluchačů a následně vede k větší opatrnosti v silničním provozu.

Legal Disclaimer

Close To 2004-2006