Zapříčinil jsi někdy v minulosti dopravní nehodu ?

V tom případě se můžeš podílet v preventivním působení na budoucí řidiče. Máš jedinečnou možnost vypovídat se ze svých negativních zážitků a tím prospět, jak ostatním, tak i sobě samému. Proces vyjádření svých pocitů ti může pomoci událost lépe zpracovat a smířit se s ní, obzvláště pokud se nehoda stala nedávno.
Je možné tímto způsobem třeba i přijít o kamaráda ?

Pravdou je, že dopravní nehody jsou jednou z nějčastějších příčin úmrtí mladých lidí do věku 25 let.
Tvá pomoc je nezbytná proto, aby nastala pozitivní změna. Mladí začínající řidiči by měli slyšet “skutečné příběhy” účastníků dopravních nehod.
Stal jsi se obětí dopravní nehody ?

Možná právě tato preventivní činnost ti může pomoci lépe se vyrovnat s rolí oběti a psychickými následky nehody. Aktivním přístupem v prevenci můžeš ovlivňovat a tudíž i zachraňovat lidské životy.
Jsi pomocník ?

Možná jsi byl již konfrontován se stejně starými lidmi, kteří se stali obětí dopravní nehody. V tom případě jsi určitě pochopil, že se to nemůže stát jen jakousi rutinou, o které by člověk hovořil bez emočního doprovodu. Dokázal by sis představit sám sebe před skupinou mladých lidí, řidičů začátečníků, kterým preventivně popisuješ své smutné zážitky?