Si v preteklosti povzročil prometno nesrečo?

V tem primeru si boš z delom na področju preventive zagotovo pridobil/a pozitivne osebne izkušnje. S pripovedovanjem svoje zgodbe drugim boš uvidel/a pozitiven vpliv na poslušalce, še posebej, če si še vedno osebno prizadet/a. predstaviti svojo zgodbo ti lahko pomaga pri premostitvi posledic prometne nesreče.
Morda si v prometni nesreči izbubil/a prijatelja ali prijateljico?

Številni evropski podatki kažejo, da so prometne nesreče najpogostejši vzrok smrti med mladimi do 25 let.
Si morda žrtev prometne nesreče?

Preventivno delo ti lahko pomaga premostiti dejstvo, da si bil/a žrtev prometne nesreče. Tvoja aktivnost lahko prispeva k manj nevarnemu obnašanju mladih voznikov in s tem k reševanju človeških življenj.
Si morda reševalec/ka?

Morda se pri svojem delu soočaš s situacijami, kjer so tvoji vrstniki udeleženci prometnih nesreč. Zagotovo takšne situacije nikoli ne bodo postale rutina, ki se te ne bi osebno dotaknile. Ali si morda predstavlaš, da lahko s svojimi izkušnjami preventivno pomagaš mladim v prometu?