Arbetar du på en trafikskola och vill ha besök av en mentor som berättar om sina erfarenheter i trafiken? Eller är du en person i åldern 18-25 som själv har varit med i en olycka och vill vara med i projektet? Kontakta oss för att få veta mer!

Inger Linderholm

VD Trivector Information AB
Tfn: (+46)(0)46-38 65 31
Email

Jimmie Hansson

Utbildare/Coach, Trivector Information AB
Tfn: (+46)(0)46-38 67 92
Email
Trivector Information AB - Kommunikation för förändring och förbättring
www.trivector.se
 
Kurstillfllen